Balma na konferencji "Odkodowany Biznes, Odkodowany Samorząd”

10 kwietnia 2019 roku w Tarnowie Podgórnym odbyła się VI ogólnopolska konferencja „Odkodowany Biznes, Odkodowany Samorząd”. 

  • Konferencję otworzył wykład na temat ekonomii wartości wygłoszony przez prof. dr hab. Jerzego Hausnera. 
  • Następnie odbyła się debata na temat roli ekonomii wartości we współczesnym zarządzaniu, w której wziął udział prezes Balmy - Michał Balcerkiewicz.  

ODKODOWANY to interesujące i wartościowe dyskusje, szeroka wymiana doświadczeń oraz wzajemne inspiracje.