Screens B1

Metal frames

 • white satin 9016

  white satin 9016

 • matt white 9016

  matt white 9016

 • matt silver

  matt silver

 • glossy silver

  glossy silver

 • light grey

  light grey

 • sand

  sand

 • true grey

  true grey

 • deep grey 7037

  deep grey 7037

 • dark graphite 7021

  dark graphite 7021

 • new quartz 7022

  new quartz 7022

 • dark brown 8022

  dark brown 8022

 • black 9005

  black 9005

 • azure blue

  azure blue

 • mint

  mint

 • tropic 6004

  tropic 6004

 • burgund 3005

  burgund 3005

AGAVA textile by BALMA

 • 149

  149

 • 550

  550

 • 104

  104

 • 118

  118

 • 400

  400

BLAZER textile by BALMA

 • Dunhurst CUZ58

  Dunhurst CUZ58

 • Wesley CUZ82

  Wesley CUZ82

 • Plymouth CUZ 1R

  Plymouth CUZ 1R

 • Aston CUZ02

  Aston CUZ02

 • Newcastle CUZ1W

  Newcastle CUZ1W

 • Silverdale CUZ28

  Silverdale CUZ28

 • Surrey CUZ1E

  Surrey CUZ1E

 • Silcoates CUZ30

  Silcoates CUZ30