Blog

Srebrni nadchodzą

Jeszcze nie tak dawno 55-latek był określany jako „osoba w średnim wieku” czy „senior”. W większości przypadków jego kariera zawodowa hamowała i w najlepszym przypadku mógł liczyć na zachowanie dotychczasowej pozycji w firmowej hierarchii. A teraz? Jesteśmy świadkami renesansu firm „wielopokoleniowych”. Teoretycy i praktycy HR mówią wprost – to efekt „silver tsunami”.

Oczywiście zadecydowała demografia. Minęły wyże demograficzne, a raczej – dawne wyże się po prostu zestarzały. Rośnie udział pokolenia 50+ w społeczeństwach rozwiniętych. A jednocześnie nie ma już tylu energicznych, głodnych sukcesu absolwentów, gotowych do poświęceń dla wielkiej kariery. Legitymujący się wieloletnią praktyką 50-latkowie zaczynają być cennym zasobem.

Tendencja sięgania do tych rezerwowych zasobów może nie jest jeszcze tak wyraźna w naszym kraju, ale w zamożniejszych gospodarkach (które ze starzeniem społeczeństwa musiały zmierzyć się wcześniej) prognozy już są rzeczywistością. Będzie tak również u nas – nie mają wątpliwości naukowcy. Biorąc pod uwagę procesy demograficzne i społeczne zachodzące w polskim społeczeństwie, w ciągu najbliższych 50 lat należy liczyć się ze znacznym spadkiem liczby młodych pracowników, co wymusi na pracodawcach zmianę podejścia do osób starszych na rynku pracy – tak pisał w opracowaniu „Rynek pracy wobec zmian demograficznych” Piotr Błędowski. Trudno o bardziej jednoznaczną, zdecydowaną prognozę.

W dodatku – już sprawdzającą się na naszych oczach. Przykład? Proszę bardzo: jeszcze niedawno praca w popularnej sieci McDonalds była domeną ludzi młodych, kuszonych szansami wręcz przysłowiowej korporacyjnej kariery – od praktykanta w restauracji do dyrektora ważnego działu całej sieci. Dzisiaj firma spod znaku złotych łuków prowadzi specjalne programy rekrutacyjne adresowane do osób w średnim wieku. I wśród pracowników lokali McDonalds nietrudno znaleźć przedstawicieli dwóch, a nawet trzech pokoleń.

Wróćmy do cytowanej przed chwilą pracy zbiorowej. Monika Zakrzewska pozwoliła w niej sobie na dużo optymizmu: choć w dalszym ciągu osoby z kategorii 55+ należą do grup defaworyzowanych na rynku pracy, bez wątpienia nadchodzą czasy, kiedy sytuacja się odwróci. (…) Przed pracodawcami stoi trudne zadanie – starzenie się załogi pracowniczej implikuje konieczność zmian organizacyjnych w firmach. Na szczęście nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy są świadomi zbliżających się zmian w strukturze zatrudnienia w Polsce. To oznacza, że mamy szansę wejść w ten proces bezboleśnie.

Można zapytać: czy konieczne jest jakieś specjalne traktowanie przedstawicieli srebrnego pokolenia? Czy nie wystarczy sam fakt, że jest dla nich praca? NIE! Bo to nie są pokorni i bezradni pracownicy, wystraszeni ewentualnością utraty zatrudnienia na rzecz młodych. „Silver tsunami” to fala energicznych i (wciąż) pełnych życia obywateli, świadomych swojej siły na rynku pracy i na rynku konsumenckim. Przekonanych o tym, że spora część życia jeszcze przed nimi i zakładających, że należy przeżyć ją w sposób satysfakcjonujący.


Biurko z elektryczną regulacją wysokości pozwala zadbać o ruch w ciągu dnia pracy, Balma PLUS, proj. Wiktoria Lenart, Piotr Kuchciński


Silver tsunami musi więc dostać wszystko to, co zapewnia się młodszym – millenialsom (pokolenie Y) oraz pokoleniu Z. Owszem, jest to wyzwanie – choćby dla pracodawców, którzy muszą w jednej kulturze organizacyjnej i w jednej infrastrukturze „zmieścić” ludzi o bardzo różnych doświadczeniach, sposobie bycia i nierzadko odmiennych priorytetach.
Widać to bardzo wyraźnie w dziedzinie, która jest nam bardzo bliska, czyli w aranżacji przestrzeni do pracy, konstrukcji mebli biurowych, ich funkcjonalności i podatności na zmiany. Pocieszeniem jest to, że kształtowaniu się świadomości potrzeb biznesu i pracowników, towarzyszy dobra oferta rynku. Krótko mówiąc – rynek pomoże pracodawcom dobrze wykorzystać potencjał „silver tsunami”.  


Czy pracujesz w aktywnym otoczeniu?

Jak dużo ruchu możesz osiągnąć podczas dnia pracy? Środowisko wymuszające odejście od biurka to miejsce pracy zdrowszych pracowników. Poniżej przedstawiamy 5 prostych wskazówek, jak zbudować aktywne środowisko biurowe.




Przeczytaj również:

- artykuł zgłębiający temat wspólnych potrzeb różnych pokoleń
- bardzo ciekawy tekst o silver tsunami, w kontekście demografii w różnych częściach świata
- czytelne zestawienie plusów i minusów zatrudniania przedstawicieli dawnego pokolenia wyżu demograficznego, czyli obecnego silver tsunami

Podobne wpisy