Zamówienia Publiczne

Informacja o zamówieniu publicznym nr 1/01/2016/1.5

Informacja o zamówieniu publicznym nr 1/01/2016/1.5

na dostawę maszyn i urządzeń„ do wysokowydajnej produkcji jednostkowej i małoseryjnej

wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem i serwisem (1 automatyczny magazyn płyt, 2 pilarki panelowe, 1 okleiniarka CNC).

 

W związku z realizacją projektu pt. "BALMA PLUS biuro pełne innowacji” w ramach poddziałania 1.5.2: "Wzmacnianie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" zwracamy się™ z prośbą… o przedstawienie oferty na dostawę fabrycznie nowych i nieużywanych:

maszyn i urządzeń do wysokowydajnej produkcji jednostkowej i małoseryjnej wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem i serwisem. Obsługa procesu produkcji oraz komunikacja zadaniowa między kupowanymi maszynami oraz już pracującymi w firmie Balma odbywać się będzie za pomocą kodów kreskowych nanoszonych na płyty przed rozkrojem ich na elementy. Praca w tym obszarze wykonywana jest w systemie pracy gniazdowej (nie potokowe).

 

Część  1.

 

 1. automatyczny płaski magazyn płyt, obsługujący logistykę™ surowców meblowych płytowych oraz zasilający i w pełni współpracujący z 2 pilarkami panelowymi, Obsługiwane surowce: płyty wiórowe laminowane, płyty wiórowe surowe, płyty mdf laminowane, płyty mdf surowe oraz płyty Hdf surowe, płyty HPL z folią… ochronną…  wszystkie w zakresie grubości od 6mm do 40mm. Nie przewiduje się obsługi płyt wysokopołyskowych.

 

 1. pilarki panelowe do rozkroju powyższych surowców z funkcjonalnością… automatycznego wydruku i nanoszenia etykiet na elementy przed ich rozkrojem z płyty.

Część 2.

 

 1. oklejarka CNC o funkcjonalności linii do obróbki obrzeży o wysokiej przepustowości do produkcji jednostkowej i małoseryjnej; tj. każdy element inny.

 

Wyposażony w:

 • pełny automatyczny systemem taktowania i sterowania przepływem elementów do maszyny przy ręcznym załadunku elementów na stół podawczy oraz ręcznym rozładunkiem z przodu oraz tyłu linii,
 • transport powrotny elementu do operatora,
 • stacje formatowania elementów dla obróbki wzdłużnej i poprzecznej,
 • z funkcjami do oklejania i obróbki elementów prostoliniowych z nośnikiem z płyty wiórowej oraz mdf i obrzeży PCV, ABS, PP przy zastosowaniu klejenia za pomocą klei EVA oraz systemu do termicznej aktywacji warstwy kleju za pomocą wiązki lasera.

Zakup maszyn i urządzeń do wysokowydajnej produkcji jednostkowej i małoseryjnej wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem i serwisem. Obsługa procesu produkcji oraz komunikacja zadaniowa między kupowanymi maszynami oraz już pracującymi w firmie Balma odbywać się będzie się za pomocą kodów kreskowych nanoszonych na płyty przed rozkrojem ich na elementy. Praca w tym obszarze wykonywana jest w systemie pracy gniazdowej (nie potokowej).

 UWAGA: zmianie ulega treść OŚWIADCZENIA OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI, w ten sposób, że okres związania zobowiązaniem do zachowania poufności (pkt. 7) obejmuje okres do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, nie zaś jak dotychczas: 10 lat od daty złożenia oświadczenia. Jednocześnie informujemy, że podmioty, które złożyły oświadczenie w dotychczasowym brzmieniu, będą związane oświadczeniem na nowych zasadach, bez konieczności składania nowego oświadczenia.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.04.2016r. godz. 9.00

 • Załącznik 1: Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności: POBIERZ
 • Załącznik 2: Informacja o złożonych ofertach w sprawie zamówienia publicznego na zapytanie ofertowe nr 1/01/2016/1.5: POBIERZ
 • Wybór najkorzystniejszej oferty Nr 1/01/2016/1.5: POBIERZ

Informacja o zamówieniu publicznym nr 2/06/2016/1.5

Informacja o zamówieniu publicznym nr 2/06/2016/1.5


na wykonanie robót budowlanych w specjalności instalacje elektryczne, polegających na:


wykonaniu rozbudowy instalacji elektrycznej w obiekcie fabrycznym przedsiębiorstwa produkcyjnego Zamawiającego, w celu umożliwienia przyłączenia nowo nabywanych maszyn i urządzeń do produkcji mebli biurowych i wyposażenia wnętrz.


 

 


W związku z realizacją projektu pt. „BALMA PLUS biuro pełne innowacji” w ramach poddziałania 1.5.2: „Wzmacnianie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych w specjalności instalacje elektryczne, polegających na:


wykonaniu rozbudowy instalacji elektrycznej w obiekcie fabrycznym przedsiębiorstwa produkcyjnego Zamawiającego, w celu umożliwienia przyłączenia nowo nabywanych maszyn i urządzeń do produkcji mebli biurowych i wyposażenia wnętrz.


 


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.07.2016 r. godz. 9.00 


 

UWAGA:


Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe dane dotyczące procedury składania ofert i wyboru wykonawcy zostały zawarte w poniższych dokumentach: 


 • Zapytanie ofertowe nr 2/06/2016/1.5: POBIERZ
 • Załącznik nr 1: Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia: POBIERZ
 • Załącznik nr 2: Formularz oferty: POBIERZ
 • Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych: POBIERZ
 • Załącznik nr 4 Rysunek obiektu/ projekt instalacji elektrycznej: POBIERZ
 • Wybór najkorzystniejszej oferty: POBIERZ

Informacja o zamówieniu publicznym nr 3/08/2016/1.5

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pt. „BALMA PLUS biuro pełne innowacji” w ramach poddziałania 1.5.2: „Wzmacnianie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych obejmujących:
wykonanie spoinowej posadzki przemysłowej w hali magazynowej Fabryki Mebli „BALMA” S.A. w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 167, 62-080 Tarnowo Podgórne.
Zamówienie obejmuje wykonanie spoinowej posadzki przemysłowej w hali magazynowej Fabryki Mebli „BALMA” S.A. w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 167, 62-080 Tarnowo Podgórne.

W zakresie prac jest:                                                         
1. Demontaż istniejącej nawierzchni hali wraz z „paletowaniem” kostki betonowej, zabezpieczeniem folią oraz transportem na składowisko wskazane przez Zamawiającego.
2. Wykonanie podbudowy z B-10, jako uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej – zakłada się warstwę 10 cm betonu.
3. Wykonanie płyty posadzki według wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej (obliczenia statyczne) wraz z cięciem, wypełnieniem i silikonowaniem.
4. Wyłożenie części posadzki listwami drewnianymi.

Podstawowe parametry posadzki:
- powierzchnia posadzki: 1011 m.kw.
- grubość posadzki: 20 cm
- powierzchnia „zalistwowania”: 408 m.kw.

Szczegółowe informacje na temat rodzaju, zakresu oraz parametrów technicznych robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia zostały ujęte w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego, a w szczególności w załączniku nr 1: „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Remont posadzki w hali magazynowej BALMA S.A.” autorstwa inż. Tomasza Gałążewskiego.

 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.09.2016 r. godz. 9.00

UWAGA:
Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe dane dotyczące procedury składania ofert i wyboru wykonawcy zostały zawarte w poniższych dokumentach.


Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego w Zapytaniu Ofertowym nr 3/08/2016/1.5 w załączeniu publikujemy Protokół Komisji Przetargowej z dn. 18.09.2016 roku zawierający informacje o wynikach niniejszego postępowania.


 • Zapytanie ofertowe nr 3/08/2016/1.5: POBIERZ
 • Załącznik nr 1: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Remont posadzki w hali magazynowej BALMA S.A.: POBIERZ
 • Załącznik nr 2: Formularz oferty: POBIERZ
 • Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych: POBIERZ
 • Protokół postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Nr 3/08/2016/1.5 (wybór najkorzystniejszej oferty): POBIERZ

Informacja o zamówieniu publicznym nr 4/10/2016/1.5


Informacja o zamówieniu publicznym nr 4/10/2016/1.5 na dostawę i wdrożenie narzędzi informatycznych obejmujących:


 

Część 1. Rozbudowa i unowocześnienie (upgrade) zintegrowanego systemu informatycznego SAP ERP działającego u Zamawiającego,


Część 2. Zakup oprogramowania do zarządzania zleceniami


 


W związku z realizacją projektu pt. „BALMA PLUS biuro pełne innowacji” w ramach poddziałania 1.5.2: „Wzmacnianie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i wdrożenie narzędzi informatycznych obejmujących:

Część 1. Rozbudowa i unowocześnienie (upgrade) zintegrowanego systemu informatycznego SAP ERP działającego u Zamawiającego,

Część 2. Zakup oprogramowania do zarządzania zleceniami.

 

Część 1.

Rozbudowa i unowocześnienie (upgrade) zintegrowanego systemu informatycznego SAP ERP działającego u Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostarczenie licencji SAP,

- upgrade techniczny i funkcjonalny istniejących systemów SAP,

- migracja systemów na platformę wirtualną,

- instalacja i konfiguracja systemu SAP Solution Manager,

- ustanowienie serwisu SAP Enterprise Support,

- realizacja prac testowych upgrade na zasobach DataCenter udostępnionych przez Zleceniobiorcę,

- migracja na nową platformę sprzętową (na trzy serwery wirtualne DEV, TST, PRD) udostępnioną przez Zamawiającego.

 

Część 2.

Zakup oprogramowania do zarządzania zleceniami. 

Uwzględniając dotychczas stosowane w spółce niezależne programy, zostaną one połączone w jeden zintegrowany system zarządzania typowymi i nietypowym zleceniami produkcyjnymi, zarządzającym informacją i wytycznymi technologicznymi do ich realizacji wg zbudowanych jednorodnych standardów wymiany danych.

Wymagania ogólne rozwiązania informatycznego:

· zintegrowanie systemów: SAP ERP, MES-rozwiązanie dedykowane dla spółki Balma, Inventor Autocad, EdgeCam, które pozwolą na wprowadzenie raz danej informacji, która jest wykorzystywana na wielu poziomach, pozwalając oszczędzać czas i ograniczając możliwość pomyłek,

· wielostopniowy mechanizm zabezpieczeń, który pozwala na dostęp i/lub modyfikację określonych informacji przez wskazane osoby,

· wstrzymanie procesu, w przypadku niepełnych danych pozwalających na potokową obsługę procesu produkcji,

· eliminacja błędów, blokowanie danych nie spełniających założonych kryteriów,

· identyfikacja operacji, które pozwolą na określenie: kto i kiedy daną informację wprowadził,

· modułowa budowa, która pozwala na bezkonfliktową rozbudowę systemu, korzystanie przez określone osoby z określonych modułów, które obsługują funkcjonalnie wybrane dziedziny działalności Spółki,

· elastyczność, możliwość wprowadzania zmian, przeplanowania zadań będących odpowiedzią na pojawiające się w procesie zakłócenia, np. awarie, braki surowcowe, itp.

· prosta i intuicyjna obsługa,

· możliwość eksportowania i importowania informacji do i z innych programów,

· współpraca w trybie rzeczywistym: wymiana informacji i zadań pomiędzy zintegrowanym systemem a maszynami sterowanymi CNC,

· natychmiastowy dostęp do informacji,

· automatyzacja wielu czynności, eliminacja powtarzalnej pracy,

· umożliwiać jednoczesną pracę nielimitowanej liczbie użytkowników,

· uporządkowany system obiegu informacji.

· funkcjonalność tworzenia raportów, sprawozdań, analiz, symulacji.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.12.2016 r. godz. 9.00

UWAGA:


Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe dane dotyczące procedury składania ofert i wyboru wykonawca zostały zawarte w poniższych dokumentach:


 • Zapytanie ofertowe nr 4/10/2016/1.5 POBIERZ: POBIERZ
 • Załącznik nr 2: Formularz oferty POBIERZ: POBIERZ
 • Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych POBIERZ: POBIERZ
 • Protokół postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Nr 4/10/2016/1.5 (wybór najkorzystniejszej oferty): POBIERZ

Informacja o zamówieniu publicznym nr 5/10/2016/1.5

Szanowni Państwo,


W związku z realizacją projektu pt. „BALMA PLUS biuro pełne innowacji” w ramach poddziałania 1.5.2: „Wzmacnianie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych obejmujących:


zaprojektowanie i wykonanie instalacji do odprowadzenia wiórów, trocin i pyłów; pochodzących z obróbki płyt wiórowych laminowanych oraz płyt mdf;


polegających na:


 1. rozbudowie stacji filtrów NS2030 (część 1),
 2. wykonanie instalacji wyciągowej wraz z przyłączeniem oklejarki CNC jednostronna typu Novimat -producent Ima (część 2),
 3. wykonanie instalacji wyciągowej wraz z przyłączeniem dwóch pilarek tarczowych typu FK4 -producent Schelling (część 3).


w obiekcie Fabryki Mebli „BALMA” S.A. w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 167, 62-080 Tarnowo Podgórne


 Zamówienie obejmuje:


Zaprojektowanie i wykonanie instalacji do odprowadzenia wiórów, trocin i pyłów; pochodzących z obróbki płyt wiórowych laminowanych oraz płyt mdf;


polegające na:


 1. rozbudowie stacji filtrów NS2030 (część 1),
 2. wykonanie instalacji wyciągowej wraz z przyłączeniem oklejarki CNC jednostronna typu Novimat -producent Ima (część 2),
 3. wykonanie instalacji wyciągowej wraz z przyłączeniem dwóch pilarek tarczowych typu FK4 -producent Schelling (część 3).Charakterystyka stacji filtrów podlegającej rozbudowie:


Producent Nawara typ NS2030 rok produkcji 2013, o wydajności 30000m3/h z zainstalowanymi 3 wentylatorami o mocy 7,5kW każdy i wydajności łącznej 21000m3/h. przy podciśnieniu 3500Pa.


 • System podciśnieniowy stacji filtrów,
 • Wentylatory sterowane automatycznie w systemie pracy kaskadowym,
 • Regeneracja worków filtracyjnych mechaniczna i pneumatyczna,
 • Worki obciążane od zewnątrz,
 • Obciążenie filtra nie większe niż 100 m3/m2/h
 • System wygarniania w filtrze łańcuchowy
 • Śluza celkowa nie dłuższa niż 1,5 m, z bezpośrednim transportem wiórów przez podajnik ślimakowy łamany do kontenera,
 • Powrót oczyszczonego powietrza na halę produkcyjną.


Charakterystyka obrabianego materiału: płyty wiórowe laminowane, mdf surowy i laminowany.


 


Wytyczne szczegółowe zakresu realizacji przedmiotu umowy.


Rozbudowa stacji filtrów NS2030 oraz wykonanie instalacji przyłączeniowej do maszyn o wydajności spełniających wymagania skutecznego odpylania dla układu:


 1. dwóch pilarek tarczowych typu FK4 firmy Schelling o zapotrzebowaniu nominalnym powietrza 2x 3080m3/h i podciśnieniu 2500Pa, zgodnie z wytycznym producenta maszyny.


Należy zastosować pneumatyczne klapy zamykające przepływ powietrza kiedy maszyna jest wyłączona z ruchu oraz pneumatyczną klapę o średnicy fi 120mm na belce dociskowej piły o funkcji otwarta i pół otwarta niezależne dla każdej z maszyn.


Instalacja przyłączenia będzie przebiegać przez ścianę stanowiącą gródź ogniową, należy zastosować zabezpieczania zgodne z obowiązującymi wymogami Ppoż.


 1. jedną oklejarkę CNC – jednostronna, producent Ima typu Novimat o zapotrzebowaniu nominalnym powietrza 18000m3/h i podciśnieniu 2500Pa i prędkości przepływu 28m/s.


Aktualne obciążenie filtra:


maszyna w ruchu formatyzerko-czopiarka Homag FPL 226 o zapotrzebowaniu nominalnym powierza 13700m3/h i podciśnieniu 2500Pa.


Lokalizacja maszyn wg załącznika nr 1.


Rozbudowa istniejącej jednostki filtrującej NS2030 musi spełniać warunki:


 • urządzenia instalowane w ramach rozbudowy stacji filtrów muszą być w pełni kompatybilne z istniejącą stacją filtrującą NS2030, zgodnie z przedstawioną powyżej jej charakterystyką,
 • spełniać wymogi w normy ATEX,


 • dla łącznego nominalnego zapotrzebowanie powietrza wynoszącego 38000m3/h,


 


Szczegółowe informacje na temat rodzaju, zakresu oraz parametrów technicznych robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia zostały ujęte w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego, a w szczególności w załączniku nr 1: „Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (Nr 1- zarys instalacji odwiórowania, Nr 2- zestawienie zapotrzebowania powietrza Ima Novimat, Nr 3- Lokalizacja maszyn).”


 


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.11.2016 r. godz. 9.00


 


 


UWAGA:


Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe dane dotyczące procedury składania ofert i wyboru wykonawca zostały zawarte na naszej stronie internetowej pod adresem www.balma.com.pl w zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE", a także w poniższych dokumentach:


 Z poważaniem

Michał Balcerkiewicz

Prezes Zarządu Fabryki Mebli "BALMA" S.A. • Załącznik nr 1: Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Nr 1 - zarys instalacji odwiórowania: POBIERZ
 • Załącznik nr 1: Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Nr 2 - Zestawienie zapotrzebowania powietrza Ima Novimat: POBIERZ
 • Załącznik nr 1: Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - Nr 3 - Lokalizacja maszyn: POBIERZ
 • Załącznik nr 2: Formularz oferty: POBIERZ
 • Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych: POBIERZ
 • Protokół postępowania w trybie zapytania ofertowego Nr 5/10/2016.1.5 (wybór najkorzystniejszej oferty): POBIERZ

Informacja o zapytaniu ofertowym nr 1/2017


Zapytanie ofertowe nr 1/2017


(dotyczy zamówienia: wózek widłowy)Szanowni Państwo.


W związku z realizowaną rozbudową naszego przedsiębiorstwa uprzejmie informujemy, że jesteśmy zainteresowani zakupem wózka widłowego o niżej opisanych parametrach technicznych i przeznaczeniu.


Podmioty zainteresowane sprzedażą tego typu urządzenia prosimy o złożenie wstępnych ofert w terminie do dnia 18-01-2016 roku. Oferty prosimy składać w formie pisemnej (e-mail, faks, pismo przesłane pocztą, kurierem lub złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia lub innych kwestii związanych z zapytaniem ofertowym prosimy o kontakt z Zamawiającym.


I. ZAMAWIAJĄCY

Fabryka Mebli „BALMA” S.A.
ul. Poznańska 167
62-080 Tarnowo Podgórne


Dane do kontaktu:
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Rafał Juszczak
Telefon: +48 662 001 752
E-mail: rafal.juszczak@balma.pl
Faks: +48 61 89 66 401


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kupno wózka widłowego z napędem na gaz, zgodnie z warunkami i parametrami technicznymi oznaczonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

 • wózek widłowy z napędem na gaz;
 • wysokość konstrukcyjna max. 2400 mm;
 • wolny skok min. 1200 mm;
 • wysokość podnoszenia min. 4500 mm;
 • udźwig min 4500 kg (odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł 500 mm);
 • długość wideł 2000 mm;
 • fotel operatora - poszycie z tkaniny;
 • pełna kabina i ogrzewanie;
 • przesuw boczny;
 • oświetlenie robocze;
 • uchwyt na 2 szt. butli gazowych.Prosimy również o podanie informacji na temat:

 • ceny;
 • terminu realizacji dostawy wózka od momentu złożenia zamówienia;
 • warunków płatności;
 • serwisku i gwarancji:

           * szybkość przystąpienia do usuwania zgłoszonej awarii i ewentualnie okres trwania napraw (naprawa gwarancyjna i pozagwarancyjna),

           * warunki dostarczenia ewentualnego wózka zastępczego na czas usuwania awarii gwarancyjnych i pozagwarancyjnych,

           * jak często musimy robić obligatoryjne przeglądy, przeciętne koszty przeglądów.                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                    Z góry dziękujemy za Państwa zainteresowanie.